دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید مقصودی همدان

با حضور دکتر علیرضا علی صوفی در دفتر روزنامه سپهر غرب همدان برگزار شد:
نشست گرامیداشت یکصد سالگی تربیت معلم در کشور، بویژه هشتاد سالگی مراکز تربیت معلم استان همدان به روایت اسناد


در این نشست تخصصی که به دعوت مدیر مسئول روزنامه سپهر غرب همدان و با حضور دکتر علیرضا علی صوفی سرپرست مدیریت امور پردیس های استان و هیات همراه در محل تحریریه دفتر روزنامه برگزار شد؛ اسناد و مدارک موجود بررسی و ضمن معرفی مراکز تربیت معلم استان همدان از بدو تاسیس تا کنون، اطلاعات کاملی از رشته ها، نحوه پذیرش دانشجو، ساختار فعلی و اقداماتی که تاکنون در حوزه های مختلف در این دانشگاه  به انجام رسیده، ارائه و در اختیار این نشریه قرار گرفت. در ادامه این نشست صمیمی، وظایف کارگروه ساماندهی و بازآفرینی که به همین منظور در دانشگاه فرهنگیان همدان تشکیل شده، تشریح و تلاش این کمیته به جهت جمع آوری اسناد و مدارک لازم، مورد تحسین قرار گرفت. در پایان این نشست مدیر مسئول و هیئت تحریریه روزنامه سپهر غرب که گستره ی توزیع در چهار استان غرب کشور را دارد؛ قول مساعدت و استفاده از همه امکانات این رسانه  در راستای معرفی هر چه بهتر دانشگاه را دادند.


| شناسه مطلب: 127082

تعداد بازدید: 152 | آخرین بازدید: