جلسه معاون هماهنگی استان با نمایندگان شورای صنفی رفاهی دانشجویی پردیس شهید مقصودی

جلسه معاون هماهنگی استان با نمایندگان شورای صنفی رفاهی دانشجویی پردیس شهید مقصودی - موضوع: بررسی شیوه ی اسکان دانشجویان - چهارشنبه 97/10/12


| شناسه مطلب: 127259

تعداد بازدید: 105 | آخرین بازدید: