دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید مقصودی همدان

دانشجویان محترم با آرزوی موفقیت برای شما در امتحانات پایان ترم

دانشجویان محترم با آرزوی موفقیت برای شما در امتحانات پایان ترم، جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی لطفا به موارد ذیل، اهتمام لازم را داشته باشید.

  • برای اخذ کارت ورود به جلسه و رویت نمرات امتحانی لازم است ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان توسط دانشجو صورت پذیرد. اخذ کارت ورود به جلسه از روز           سه شنبه18/10/97 از سامانه گلستان میسر است.
  • به تاریخ و ساعت امتحان درس خود توجه نموده و به موقع در جلسه امتحان حضور یابید. از ورود دانشجویانی که تاخیر داشته باشند جلوگیری به عمل می­آید.
  • همراه داشتن کارت دانشجویی و به خصوص کارت ورود به جلسهبه علت درج شماره کلاس و شماره صندلی در کلیه جلسات الزامی است. توصیه می شود پرینت یا کپی اضافه ای از کارت ورود به جلسه خود تهیه و آن را نزد خود نگهدارید.
  • در محل تعیین شده و بر روی صندلی مشخص شده خود بنشینید در غیر این صورت برای شما غیبت لحاظ می شود.
  • با توجه به این که در فصل زمستان قرار داریم پیش بینی شرایط احتمالی برف و یخبندان را به عمل آورید. امتحان راس ساعت مقرر به عمل خواهد آمد و از ورود دانشجویانی که تاخیر داشته باشند جلوگیری به عمل می­آید.
  • برای ثبت نمره دروسی که به صورت نظری-عملی می باشند حضور در جلسه امتحان کتبی الزامی است.

 

برنامه امتحانی را از فایل ضمیمه دریافت نمایید


| شناسه مطلب: 127382

تعداد بازدید: 356 | آخرین بازدید: