دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید مقصودی همدان

برنامه امتحانی مهارت آموزان ورودی 97

دانشجویان و مهارت آموزان محترم پردیس شهید مقصودی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین موفقیت در امتحانات پایان ترم برای شما عزیزان، جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی لطفا به موارد ذیل، اهتمام لازم را داشته باشید.

  • برای اخذ کارت ورود به جلسه و رویت نمرات امتحانی لازم است ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان توسط دانشجو صورت پذیرد. ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان از تارخ 11/3/98 لغایت 24/3/98 و اخذ کارت ورود به جلسه از تاریخ 18/3/98 لغایت 26/3/98 از سامانه گلستان میسر است.
  • برنامه امتحانی پیوست منطبق با برنامه مندرج در کارت ورود به جلسه دانشجو می باشد در صورت مغایرت احتمالی، ملاک اطلاعات مندرج درکارت ورود به جلسه می باشد.
  • همراه داشتن کارت دانشجویی و به خصوص کارت ورود به جلسه به علت درج شماره کلاس و شماره صندلی در کلیه جلسات الزامی است و بدون همراه داشتن آن از ورود به جلسه آزمون ممانعت خواهد شد. توصیه می شود پرینت یا کپی اضافه ای از کارت ورود به جلسه خود تهیه و آن را نزد خود نگهدارید.
  • به تاریخ و ساعت امتحان درس خود توجه نموده و به موقع در جلسه امتحان حضور یابید. از ورود دانشجویانی که تاخیر داشته باشند جلوگیری به عمل می­آید.
  • در محل تعیین شده و بر روی صندلی مشخص شده خود بنشینید در غیر این صورت برای شما غیبت لحاظ می شود.
  • امتحان راس ساعت مقرر به عمل خواهد آمد و از ورود دانشجویانی که تاخیر داشته باشند جلوگیری به عمل می­آید.
  • برای ثبت نمره دروسی که به صورت نظری-عملی می باشند حضور در جلسه امتحان کتبی الزامی است.
  • امتحان دروس صرفا عملی، قبلا به دانشجویان و اساتید اطلاع رسانی شده که تا تاریخ 22/3/98 با هماهنگی استاد و دانشجو و توسط استاد برگزار می گردد بنابر این امتحان این دروس که در کارت ورود به جلسه روزهای پنجشنبه و جمعه ذکر شده به علت عملی بودن حتما تا قبل از شروع امتحانات کتبی اخذ می گردد .  
  • همراه داشتن کیف، کتاب، جزوه و تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است.
  • درس هایی که به علت غیبت حذف شده قابل اصلاح نمی باشند لطفا در این مورد به هیچ وجه به آموزش مراجعه ننمائید.


| شناسه مطلب: 142117

تعداد بازدید: 64 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران