پردیس شهید مقصودی همدان (برادران )

ابلاغ اساتید مشاور پژوهشی دانشجو معلمان پردیس شهید مقصودی همدان تحویل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان همدان، طی نشستی که در دفتر معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس شهید مقصودی همدان برگزار شد؛ ابلاغ اساتید مشاور پژوهشی دانشجو معلمان پردیس های استان که توسط معاون پژوهش و فناوری سازمان مرکزی در تاریخ 98/03/07 صادر و به امضا رسیده بود؛ توسط  علی جلالوندیان معاون پردیس تقدیم این اساتید گردید.


نظرات کاربران