دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید مقصودی همدان

جلسه توجیهی شاغلین بخش حراست فیزیکی دانشگاه فرهنگیان همدان با حضور سرپرست مدیریت امور پردیس های استان برگزار شد

در این جلسه که با حضور سرپرست، معاون هماهنگی ، مسئول حراست و شاغلین حوزه حراست فیزیکی در سالن ملاصدرای ساختمان اداری استان برگزار شد؛ آخرین بخش نامه ها و آیین نامه های تردد و سایر موارد به بحث و تباددل نظر گذاشته شد.


| شناسه مطلب: 142914

تعداد بازدید: 87 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران