پردیس شهید مقصودی همدان (برادران )

جلسه توجیهی شاغلین بخش حراست فیزیکی دانشگاه فرهنگیان همدان با حضور سرپرست مدیریت امور پردیس های استان برگزار شد

در این جلسه که با حضور سرپرست، معاون هماهنگی ، مسئول حراست و شاغلین حوزه حراست فیزیکی در سالن ملاصدرای ساختمان اداری استان برگزار شد؛ آخرین بخش نامه ها و آیین نامه های تردد و سایر موارد به بحث و تباددل نظر گذاشته شد.


نظرات کاربران