پردیس شهید مقصودی همدان (برادران )

کمیته برگزاری امتحانات دانشگاه فرهنگیان استان همدان تشکیل جلسه داد

در این جلسه که روز دوشنبه 98/03/20 در سالن جلسات ملاصدرا واقع در ساختمان مدیریت امور پردیس های استان تشکیل شد؛ نحوه ی برگزاری و امور مربوط به امتحانات هر دو پردیس شهید باهنر و شهید مقصودی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد؛ لازم به ذکر است امتحانات نیمسال دوم از تاریخ 98/03/25 آغاز و 98/04/05 ادامه خواهد یافت. با آرزوی موفقیت برای دانشجو معلمان عزیز 


نظرات کاربران