پردیس شهید مقصودی همدان (برادران )

دکتر علیرضا علی صوفی: برگزاری مطلوب امتحانات، تکمیل فرایند آموزشی در دانشگاه است

در آخرین جلسه ای که قبل از برگزاری امتحانات نیمسال دوم 98-97 در سالن جلسات ملاصدرا واقع در ساختمان مدیریت استان با حضور همکارانی که ابلاغ مراقبت دریافت کردند؛ برگزار شد؛ دکتر علیرضا علی صوفی سرپرست مدیریت امور پردیس های استان همدان، برگزاری امتحانات را پایان فرایند آموزشی دانست و بر برگزاری مطلوب آن تاکید کرد. کاشی معاون هماهنگی مدیریت استان نیز در خصوص نحوه حضور و جبران زحمات همکاران ارجمند با تکیه بر آیین نامه های مالی و اداری نکاتی را یادآور شد. جلالوندیان معاون آموزشی نیز یادآور شد: جلسه ای با مدیران محترم گروه برگزار کردیم و نکات لازم و بررسی آخرین بخشنامه های آموزشی در آن جلسه انجام شد.


نظرات کاربران