پردیس شهید مقصودی همدان (برادران )

آیین تکریم و معارفه ی عامل مالی دانشگاه فرهنگیان همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان همدان، آیین تکریم و معارفه ی عامل مالی دانشگاه فرهنگیان همدان با حضور سرپرست مدیریت امور پردیس های استان، معاونین و جمعی از همکاران پردیس های شهید مقصودی و شهید باهنر و همچنین اختیاری و نیکنامی از حوزه معاونت توسعه منابع سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 22/03/98 در سالن جلسات ملاصدرای ساختمان مدیریت استان برگزار شد.

دکتر علیرضا علی صوفی سرپرست مدیریت امور پردیس های استان همدان ضمن خیر مقدم و سپاس از احمد نائینی عامل مالی قبل و آرزوی موفقیت برای کاظم بهرامی عامل مالی جدید، هدف از حضور همه ی مسئولین و کارکنان در دانشگاه فرهنگیان را بحث تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: ابتدا به خودم و سپس به سایرین متذکر می شوم که همه ی تلاش و کوشش ما باید معطوف به ارتقا جایگاه تعلیم و تربیت باشد و نباید بگذاریم جای حاشیه و متن عوض شود. ایشان ارتباط بین حوزه های مختلف دانشگاه اعم از فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی را یک ضرو.رت برشمرد و یادآور شد: با تشریک مساعی می توان بر همه ی مشکلات غلبه کرد.

اختیاری از سازمان مرکزی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در سال 1397، مجموعه معاونت توسعه منابع و امور مالی در سازمان مرکزی به عنوان ستاد و در استان ها به عنوان صف را، یک قالب واحد خواند و افزود: سال گذشته برای اولین بار و با تلاش مسئولین صد درصد بودجه دانشگاه جذب شد و در سال 1398 هم تا اینجا خوب عمل کردیم. وی حضور در حوزه مالی را یک امر سخت و پر مسئولیت دانست و گفت: تا مدت ها بعد از خروج از مسئولیت مالی هم باید پاسخگو بود.

نیکنامی از سازمان مرکزی نیز با تشریح عملکرد معاونت توسعه و امور مالی، پایبندی به قانون را یک اصل برشمرد و یادآور شد: چنانچه قانون ملاک کار همه ی ما باشد؛ به هیچ مشکلی برخورد نخواهیم کرد.

کاشی معاون هماهنگی استان نیز با تقدیر از عملکرد احمد نائینی و تبریک به کاظم بهرامی، دو توصیه مهم و کاربردی خطاب به حاضرین طرح و افزود: وقتی مسئولیتی به ما سپرده می شود؛ باید توجه داشته باشیم که روزی هم باید آن را تحویل دهیم؛ لذا باید مراقب عملکردمان باشیم و نکته بعدی اینکه هیچ مسئولی نباید از جایگاه، کلام و رفتار خود استفاده نامطلوب کند و باید حضور ما به آن پست غنا بدهد و این جای تامل است.  

دکتر زهره کرمی سرپرست پردیس شهید باهنر هم در سخنانی کوتاه از عملکرد احمد نائینی تشکر و برای کاظم بهرامی آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه احمد نائینی عامل مالی قدیم و کاظم بهرامی عامل مالی جدید نیز اقدامات و برنامه های خود را تشریح نمودند.

قرائت لوح های سپاس، لوح مسئولیت و تحویل آنها و همچنین عکس یادگاری نیز پایان بخش این مراسم بود.


نظرات کاربران