پردیس شهید مقصودی همدان (برادران )

《آزمون کتاب مهارتهای دوران دانشجویی با جایزه ،مخصوص ورودی های ۹۷》

 

 

آزمون کتاب مهارتهای دوران دانشجویی (کتاب مذکور در خوابگاهها توزیع گردیده است) با اهدا جوایز زیر برگزار خواهد شد:

 

۱_ نفر اول اهدا جایزه نفیس از طرف سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

۲_ نفر دوم اهدا مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان

۳_نفر سوم اهدا مبلغ دویست هزار تومان

۴_ نفر چهارم اهدا مبلغ یکصدوپنجاه هزار تومان

 

 زمان برگزاری آزمون : یکشنبه شب مورخ 98/3/26 

 

در صورت امکان آزمون ، به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، در غیر اینصورت به روش حضوری (کتبی)در سالن آمفی تاتر برگزار می گردد.

 

طریقه برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

امور دانشجویی پردیس


نظرات کاربران