در نشست مدیریت استان با تشکل های دانشجویی پردیس شهید مقصودی همدان؛
احکام مسئولیت دبیران و اعضای شورای تشکل ها و کانون های دانشجویی اهدا شد.


| شناسه مطلب: 100270

تعداد بازدید: 153 | آخرین بازدید: