قابل توجه دانشجو معلمان محترم ورودی سال 1396

باسمه تعالی

خواهشمند است، تا پایان روز چهارشنبه (97/02/19 ) جهت دریافت صورتحساب هزینه های غذایی و رفاهی خود به واحد امور مالی مراجعه نموده، و مبلغ اعلامی را به حساب شماره 2173075602008 بانک ملی به نام "خزانه داری کل / تمرکز درآمدهای اختصاصی " واریز و فیش واریزی را به واحد امور مالی تحویل فرمایید.


| شناسه مطلب: 103595

تعداد بازدید: 204 | آخرین بازدید: