دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید مقصودی همدان

توسط واحد ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت انجام شد:

اجرای طرح پیمایش موبایلی در پردیس شهید مقصودی همدان

پایش مطلوبیت دانشگاه فرهنگیان گامی است در جهت روزآمد نمودن رویکردهای پایش عملکرد در دانشگاه و از این منظر دانشجو معلمان در حوزه های مختلف با بهره گیری از فناروی های نوین من جمله پیمایش موبایلی در برنامه ای که تدوین شده، در پردیس های سراسر کشور اقدام به این کار خواهند کرد.

این طرح روز شنبه 15/02/97 بر روی 10% از دانشجو معلمان پردیس شهید مقصودی همدان با موفقیت کامل اجرا گردید. این پیمایش از سویی بر بستر اینترنت و از سوی دیگر بر بستر فرهنگ ارزیابی می تواند، زمینه ارزیابی دقیق، صحیح و سریعی را در حوزه های مختلف دانشگاه فرهنگیان با نگاه اصلاحی و ترمیمی فراهم سازد. از جمله محاسن بهره گیری از این شیوه می توان به صرفه جویی در منابع( زمان، نیروی انسانی و منابع مالی)، سرعت در گردآوری داده های دقیق، تجریه و تحلیل سریع و تدوین گزارش های دقیق، حفظ محرمانگی پاسخ ها و امکان برقراری ارتباط اطلاعات ثبت شده با سامانه های مختلف دانشگاه از جمله سامانه داشبورد مدیریتی اشاره داشت.

در خصوص روند اجرایی این برنامه یاد آور می شود؛ از طریق انتشار اطلاعیه های مختلف در محدوده سراهای دانشجویی و ساختمان های آموزشی نسبت به آگاهی بخشی در خصوص ضرورت و اهمیت پیمایش موبایلی، اطلاع رسانی لازم صورت گرفت و با همکاری واحد آموزش پردیس شهید مقصودی حدود 60 نفر از دانشجو معلمان از 10 کلاس با رشته های مختلف تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب و پس از توجیه و توضیح اهداف و مراحل انجام پیمایش، اجرای پیمایش موبایلی از ساعت 15 الی 16 در محل سالن جلسات ملاصدرا  و با تمرکز بر ارزیابی مطلوبیت دانشگاه در شاخص هایی نظیر کیفیت برنامه درسی، خدمات آموزشی، خدمات پژوهشی، خدمات دانشجویی، خدمات فرهنگی – اجتماعی، عملکرد ریاست، مسئولان و کارکنان، نقش دانشگاه در افزایش دانش، مهارت و نگرش دانشجو معلمان به اجرا درآمد. ضروری است از سرپرست محترم مدیریت استان، معاون هماهنگی، مسئول حراست، کارشناسان آموزش، همکاران حوزه دانشجویی و دبیر شورای صنفی و سایر واحدهای مرتبط با برنامه که زمینه همکاری صمیمانه ای با حوزه نظارت و ارزیابی استان داشتند، تقدیر و تشکر گردد. 

 


| شناسه مطلب: 103692

تعداد بازدید: 224 | آخرین بازدید: