میزبانی دانشگاه فرهنگیان همدان از سرپرستان شبانه روزی منطقه 10 دانشگاه فرهنگیان

در این دوره آموزشی که به جهت توانمند سازی سرپرستان شبانه روزی منطقه 10 دانشگاه فرهنگیان کشور به میزبانی استان همدان تدارک دیده شده بود ...

ادامه مطلب


| شناسه مطلب: 104767

تعداد بازدید: 148 | آخرین بازدید: