بازدید آقاخانی مدیر کل برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی از پردیس های دانشگاه فرهنگیان همدان
به مناسبت هفته ی سراهای دانشجویی انجام شد

در این بازدید که روز یکشنبه 23/02/97 ، همزمان با برگزاری هفته سراهای دانشجویی به انجام رسید؛ آقاخانی مدیر کل برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، بهره مندی از ظرفیت و پتانسیل خیرین را مهم برشمرده و افزود:

... ادامه مطلب را از این قسمت دریافت نمایید.


| شناسه مطلب: 105087

تعداد بازدید: 193 | آخرین بازدید: