انتخابات شورای صنفی رفاهی پردیس شهید مقصودی همدان به دور دوم کشید.

انتخابات شورای صنفی رفاهی پردیس شهید مقصودی همدان روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، با رقابت ۱۲ نفر از داوطلبان نمایندگی برگزار و در رقابتی نزدیک، ۲۷۱ رای به صندوق ریخته شد و در نهایت بدلیل به حد نصاب نرسیدن (نصف +یک) آرا ، رای گیری به دور دوم کشیده شد. دور دوم این رقابت، هفته آینده با حضور ۱۰ نفر از راه یافتگان به مرحله دوم برگزار خواهد شد. یاد آور می شود این مرحله از رای گیری، دوشنبه 31 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

 


| شناسه مطلب: 105260

تعداد بازدید: 184 | آخرین بازدید: