دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید مقصودی همدان

جلسه معاون هماهنگی استان با نمایندگان شورای صنفی رفاهی دانشجویی پردیس شهید مقصودی

جلسه معاون هماهنگی استان با نمایندگان شورای صنفی رفاهی دانشجویی پردیس شهید مقصودی - موضوع: بررسی شیوه ی اسکان دانشجویان - چهارشنبه 97/10/12


| شناسه مطلب: 127259

تعداد بازدید: 142 | آخرین بازدید: