تبریک انتصاب سرپرست جدید دانشگاه بوعلی همدان:
با حضور سرپرست، معاونین و جمعی از همکاران دانشگاه فرهنگیان همدان انجام شد.

در این جلسه ی صمیمی دکتر علیرضا علی صوفی سرپرست مدیریت امور پردیس های استان همدان انتصاب دکتر محمدی فر به سمت سرپرست دانشگاه بوعلی سینا همدان را تبریگ گفته و حضور ایشان را عامل تحرک و پویایی دانشگاه های استان برشمردند. در ادامه ایشان تعامل هر چه بیشتر دانشگاه بوعلی سینا به عنوان دانشگاه مادر را با دانشگاه فرهنگیان خواستار شدند. دکتر محمدی فر سرپرست دانشگاه بوعلی نیز با ابراز خرسندی از حضور جناب آقای دکتر علی صوفی و همراهان، دانشگاه فرهنگیان را دارای جایگاه ارزنده و تاثیر گذار برشمرده و نکات بسیار مفیدی را در رابطه با نقش دانشگاه فرهنگیان متذکر شدند و خواستار آسیب شناسی بیشتر آموزش عالی استان شدند. خاطر نشان می گردد؛ این دیدار روز چهارشنبه 96/08/17 راس ساعت 11:30 در محل دفتر آقای دکتر محمدی فر برگزار شد.


| شناسه مطلب: 91207

تعداد بازدید: 295 | آخرین بازدید: