تبریک به آقای سیدمصطفی آستانه برای کسب رتبه ی دوم سی و دومین جشنواره ی ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور

کسب رتبه ی دوم " سی و دومین جشنواره ی ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور"  در رشته ی "نقدو بررسی کتاب" را توسط دانشجوی محترم آقای سیدمصطفی آستانه، به ایشان و جامعه ی دانشگاه فرهنگیان استان همدان تبریک عرض می کنیم و امید توفیقات روزافزون در عرصه های مختلف فرهنگی را برای این عزیز داریم                                                                                                                                

                              "کارشناسی فرهنگی و اجتماعی پردیس شهیدمقصودی همدان(دبیرخانه ی جشنواره ی فرهنگی)"


| شناسه مطلب: 92229

تعداد بازدید: 194 | آخرین بازدید: