با حضور دکتر علی صوفی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان همدان و صدیقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان؛ جلسه مشترک مسئولین بسیج دانشجویی پردیس های دانشگاه فرهنگیان همدان برگزار شد.


| شناسه مطلب: 92352

تعداد بازدید: 245 | آخرین بازدید: