روایتی دیگر از حماسه ای جاویدان

چاپ کتاب علمداران 3

این کتاب به قلم جواد دی آبادی از نویسندگان جوان همدان و به روایت همکار آزاده و جانباز ( پردیس شهید مقصودی) آقای امامعلی مظاهری به چاپ رسیده است.


| شناسه مطلب: 92402

تعداد بازدید: 156 | آخرین بازدید: