معاون محترم آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی پردیس شهید مقصودی همدان جناب آقای علی جلالوندیان

 به این وسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای شما، خانواده محترم و سایر بازماندگان مسئلت می نماییم.

مدیریت ، معاونین، اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همدان


| شناسه مطلب: 94542

تعداد بازدید: 210 | آخرین بازدید: