فیلم های کوتاه تجارب کارورزی

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند ، مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان به منظور غنی سازی پایگاه های اطلاعاتی محتوای دیجیتالی دانشگاه ،و افزایش مشارکت دانشجویان و اساتید در امر تولید محتوای الکترونیکی در نظر دارد در شبکه اجتماعی یادگیری معلمان(شمیم) ،به آدرس shamim.cfu.ac.ir کمپینی با عنوان" فیلم های کوتاه تجارب کارورزی" ایجاد نماید . لذا از شما اساتید و دانشجویان محترم دعوت به مشارکت فعال میگردد.


| شناسه مطلب: 98551

تعداد بازدید: 150 | آخرین بازدید:




نظرات کاربران