برگزاری کارگاه های آموزشی طرح معراج توسط استادان و مبلغان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (زید عزه) در پردیس شهید مقصودی همدان.


| شناسه مطلب: 99837

تعداد بازدید: 126 | آخرین بازدید: