پردیس شهید مقصودی همدان (برادران )

جناب آقای دکتر علیرضا علی صوفی مدیریت پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان همدان

                               سوابق علمی و پژوهشی
 

 1. لیسانس تاریخ از دانشگاه تبریز 1368  - فوق لیسانس تاریخ جهان از دانشگاه تبریز 1375 – دکتری تاریخ از دانشگاه تبریز 1384
   
 2. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
   
 3. تدریس در مقاطع تحصیلی لیسانس ـ فوق لیسانس و دکتری رشته تاریخ در دانشگاه پیام نور همدان ـ تهران ـ بوعلی سینا همدان
   
 4. راهنمایی 50 و مشاوره 40 رساله کارشناسی ارشد رشته تاریخ – راهنمایی 9 پایان نامه دکتری رشته تاریخ دانشگاه  پیام نور – مشاوره 11پایان نامه دکتری دانشگاه پیام نور
   
 5. مدیر مسئول مجله ی علمی – پژوهشی (مجوز کمسیون نشریات وزارت علوم 1391 )پژوهش نامه تاریخ های محلی ایران- انتشارات دانشگاه پیام نور تهران
   
 6. چاپ بیش از30 مقاله علمی – پژوهشی در مجلات مختلف- چاپ بیش از 15 مقاله علمی- ترویجی – تخصصی – همایش ها و ...
   
 7. تالیف کتاب: نقش سیاست موازنه و نیروی سوم در تاریخ ایران(عصر قاجاریه ورضا شاه ) به عنوان منبع درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ پیام نور (انتشارات پیام نور 1389)
   
 8. کتاب شوروی در ایران از انقلاب سرخ ( اکتبر 1917 میلادی تا کودتای سیا( 28 مرداد1332 ) چاپ1394 انتشارات منشور سمیر - تهران
   
 9. کتاب اولین خلبان ایرانی ( زندگینامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کلنل محمدتقی پسیان از تبریز تا مشهد)
   
 10. (ویرایش علمی 3 کتاب درسی تاریخ تفکر سیاسی  در دوره قاجار –انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن )_ تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از کودتای 1299 تا کودتای 28 مرداد
   
 11. عضویت در کمیته های مختلف و داوری مقالات و پایان نامه های متعدد( دوره ارشد و دکتری)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           سوابق اجرایی
 

 1. معاون آموزشی ـ پژوهشی  تربیت معلم شهید مقصودی همدان از سال 1380 تا 1384
   
 2. معاون دانشگاه پیام نور همدان از سال 1385تا 1386
   
 3. معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان همدان از سال 1386 تا 1392.6.20
   
 4. عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان در دوره های مختلف معاونت
   
 5. عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور  استان
   
 6. عضو شورای اداری – آموزشی دانشگاه پیام نور استان
   
 7. پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان به مدت 2 سال
   
 8. عضو بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان
   
 9. رئیس کمیته انضباطی بدوی دانشگاه پیام نور استان همدان از 1386 تا1392
   
 10. سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان همدان ـ پردیس شهید مقصودی (برادران) از 1393- ادامه دارد

    11. سرپرست شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان استان همدان از تاریخ 93/6/8 - ادامه دارد

     12. سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان همدان از تاریخ 94/2/19    ـ  ادامه دارد

 

 

با آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان و همه همکاران دانشگاه فرهنگیان استان همدان